Informacje urzędowe

Informacja dot. sprzedaży napojów alkoholowych

Przypomina się, że organizacja imprez plenerowych na terenie naszej gminy, podczas których planowana jest sprzedaż napojów alkoholowych wymaga uzyskania stosownego zezwolenia. Zezwolenia udziela się wyłącznie po uprzednim zaopiniowaniu wniosku przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W myśl art. 106 § 3 ustawy […]
Czytaj więcej…

Zapytanie ofertowe

dot. opracowania „Wieloletniego Programu funkcjonowania infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Lubin” Zapytanie

Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin

zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego „Chróstnik I”. obwieszczenie  

ZARZĄDZENIE NR 345/2015 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 12.08.2015 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości

WÓJT GMINY LUBIN ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działek nr: 497/28 i 497/33 będących własnością Skarbu Państwa, położonych w obrębie Szklary Górne oraz budynku gospodarczego o pow. zabudowy 197,6 m², będącego własnością Gminy Lubin, posadowionego na działce […]
Czytaj więcej…

Zanim wybierzesz się do lasu, sprawdź, gdzie obowiązują zakazy wstępu

W kilku nadleśnictwach wydano zakazy wstępu do lasów. Na obszarze ponad połowy kraju występuje najwyższe zagrożenie pożarowe. W innych istnieje w mniejszym stopniu, ale ryzyko pojawienia się ognia jest tam także realne. Zagrożenie pożarowe w Polsce określa się jako najwyższe w większości […]
Czytaj więcej…