Informacje urzędowe

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin

Obwieszczenie

Informacja Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu o pomocy dla rolników dotkniętych suszą.

Informacja

Obwieszczenie o wyłożeniu do wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania dla Czerńca, Siedlec, Księginic, Składowic i Ustronia

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Lubin obejmującego tereny położone w obrębach Czerniec, Siedlce, Księginice, Składowice, Ustronie (w granicach przebiegu linii 2 x 400 kV) – część „B” Obwieszczenie

WYKAZ działek budowlanych położonych w Wiercieniu przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 6 działek nr 286-3-9

Wykaz Wiercień 6 działek

INFORMACJA

o sporządzeniu spisu osób uprawnionych do udziału w referendum oraz o miejscu i czasie jego udostępniania w związku z referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. Informacja