Informacje urzędowe

Przetarg na opracowanie projektu świetlicy w Krzeczynie Wielkim

Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO I WYKONAWCZEGO BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z POMIESZCZENIAMI OSP W KRZECZYNIE WIELKIM Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ wraz z załącznikami od nr 1 do 7 oraz 10 Zał. do SIWZ od nr 1 […]
Czytaj więcej…

Przetarg na opracowanie projektu świetlicy w Dąbrowie Górnej

Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO I WYKONAWCZEGO BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNEJ Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ wraz z załącznikami od nr 1 do 7 oraz 10 Zał. do SIWZ od nr 1 do 7 oraz 10 […]
Czytaj więcej…

Zapytanie ofertowe na zadanie pn.:

„Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy obiektów drogowych w miejscowościach Obora, Osiek, Zalesie”. Szczegóły w załącznikach: ZAPYTANIE OFERTOWE NA PROJEKTY DRÓG WEWNĘTRZNYCH zał. nr 1 – formularz ofertowy do zap zał. 3 – umowa WZÓR1

Wójt Gminy Lubin ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Miłoradzice.

Przetarg odbędzie się w dniu 18 listopada 2015 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Lubinie przy ul. Łokietka 6. ➢ Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 14 000,00 zł do dnia 10 listopada 2015 […]
Czytaj więcej…

Operat kartograficzny do wglądu od 19 października

Starosta Lubiński informuje, że w terminie od 19 października do 6 listopada 2015 r. zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków gminy Lubin, w obrębach wszystkich jej miejscowości. Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczyć będą dane […]
Czytaj więcej…