Informacje urzędowe

Wójt Gminy Lubin

ogłasza I przetarg ustnym nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonych w obrębie Zimna Woda i Raszowa. Ogłoszenie I Zimna Woda Ogłoszenie II Raszowa

Informacja o udzieleniu zamówienia

na zadania pn.: 1. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Gogołowice, 2. Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Karczowiska, 3. Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Gola. Informacja

Zapytanie ofertowe

na wykonanie usługi pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lubin – 2019 r.” Zapytanie

Decyzja z dnia 9 lipca 2019 r.

Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego we Wrocławiu ws. zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Decyzja nr WR.RZT.070.73.2019.PK z dnia 9 lipca 2019 r. ws. zatwierdzenia taryf

Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin

zawiadamiające strony postępowania o braku możliwości załatwienia w ustawowym terminie sprawy dotyczącej wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. ,,Rozbudowa odcinka drogi krajowej nr 36 Lubin-Ścinawa”Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin zawiadamiające strony postępowania o braku możliwości załatwienia w ustawowym […]
Czytaj więcej…