Informacje urzędowe

ZARZĄDZENIE NR 467 WÓJTA GMINY LUBIN

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zadań w zakresie administrowania gminnym zasobem nieruchomości przez Gminny Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Księginicach. Z467

WÓJT GMINY LUBIN ogłasza III przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż działek budowlanych w Szklarach Górnych Ogłoszenie II Szklary Górne 83-21-31  

Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin

zawiadamiające strony postępowania o wydaniu decyzji odmawiającej określenia środowiskowych uwarunkowań dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego ,,Chróstnik I” zlokalizowanego na działkach nr: 6, 7, 8, 9/1, 12, 190/1, 190/2, 190/3 w obrębie Chróstnik, gmina Lubin. Obwieszczenie  

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej – uwaga na zmianę czasu na zimowy

Zgodnie z komunikatem Państwowej Komisji Wyborczej, Gmina Lubin uprzejmie przypomina, iż w dniu 25 października br. nastąpi zmiana czasu na „zimowy” (zmiana wskazań zegarów z godziny 3:00 na godzinę 2:00). W związku z powyższym obwodowe komisje wyborcze będą pracować już zgodnie z […]
Czytaj więcej…

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Lubin

o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu pn.: „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lubin” Obwieszczenie o przystąpieniu do PUA 2015 Program usuwania azbestu – projekt 19.10.2015