Informacje urzędowe

Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych

oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, działających na rzecz mieszkańców GMINY LUBIN do przedkładania uwag do projektu programu współpracy na rok 2016 oraz do projektu uchwały w sprawie Gminnej Rady Działalności […]
Czytaj więcej…

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W KRZECZYNIE WIELKIM OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE GŁÓWNY KSIĘGOWY. ogloszenie naboru

Gmina Lubin informuje o zawarciu umowy,

w wyniku przeprowadzonego, w trybie zamówienia z wolnej ręki, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg wewnętrznych na terenie Gminy Lubin – zamówienie uzupełniające. zawiadomienie o zawarciu umowy  

Gmina Lubin informuje o zawarciu umowy

w wyniku przeprowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „BUDOWA PUNKTÓW OŚWIETLENIOWYCH ZASILANYCH ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH” zawiadomienie o zawarciu umowy

INFORMACJE DOTYCZĄCE STANU SŁUŻBY ZDROWIA W 2015r. W GMINIE LUBIN

W 2015 r. w ośrodkach zdrowia i punktach lekarskich na terenie Gminy Lubin, będących mieszkańcami Gminy zaoptowanych było 9 tys. 45 pacjentów. Szczegółowe dane dot. służby zdrowia, w tym czasu pracy placówek medycznych i godzin przyjęć lekarzy w załączniku: Informacja dot. stau […]
Czytaj więcej…