Informacje urzędowe

Poszukiwani opiekunowie do prowadzenia zajęć w świetlicach socjoterapeutycznych

Wójt Gminy Lubin poszukuje osób do prowadzenia zajęć z dziećmi w świetlicach socjoterapeutycznych na terenie gminy Lubin, poniżej treść ogłoszenia. Termin składania ofert został wyznaczony na dzień 30 listopada 2015 r. OGŁOSZENIE (AH)  

Nieruchomość położona w Chróstniku do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Wykaz nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej na teren dodatkowy w Chróstniku Wykaz nr 1 Chróstnik

Zarządzenie Nr 116/2015 Kierownika Urzędu Gminy Lubin

z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2015r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Lubinie ZKU Nr 116_2015

ZARZĄDZENIE NR 476/2015 WÓJTA GMINY LUBIN

z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubin Z476

Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin

zawiadamiające strony postępowania o ponownym wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Polkowicach o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. ,,Rurociąg wodny na odcinku Stacja Rozrządu Wód – pompownia […]
Czytaj więcej…