Informacje urzędowe

Uwaga – silne mgły

IMGW informuje, że w dniu 16 grudnia br. w nocy i godzinach porannych na znacznym obszarze województwa dolnośląskiego mogą wystąpić mgły i zamglenia. Widzialność do 200 m. Apelujemy o zachowanie ostrożności. (AH)

Ogłoszenie o zwołaniu XXVII Sesji Rady Gminy Lubin

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 1515) zwołuję XXVII sesję Rady Gminy Lubin. Sesja odbędzie się 16 grudnia 2015r., o godz. 15:00 w świetlicy wiejskiej w Krzeczynie […]
Czytaj więcej…

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUBIN

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lubin”. Obwieszczenie

Ogłoszenie o wyborze wykonawców

w zapytaniu ofertowym „Zakup sprzętu do organizacji imprez plenerowych w ramach zadań realizowanych z Funduszu Sołeckiego na rok 2015” Ogloszenie  

Informacja o zawarciu umowy

w wyniku przeprowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO I WYKONAWCZEGO BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNEJ Zawiadomienie o zawarciu umowy