Informacje urzędowe

OGŁOSZENIE o wyborze oferty

Opracowanie dokumentacji dotyczącej wykonania niezbędnych prac konserwacyjnych związanych z odmuleniem fosy – zbiornika wodnego w miejscowości Raszowa. Ogłoszenie o wyborze

Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny

Wójt Gminy Lubin oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informują, że w każdy wtorek i czwartek od godz. 12:00 do godz. 18:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Lubinie przy ul. Władysława Łokietka 6a (drugi budynek) pok. nr 2 (parter) czynny jest Punkt […]
Czytaj więcej…

Zagrożenia zimowe

Zima jest szczególną porą roku, zagrożenia z nią związana, jak np. długotrwałe, intensywne opady śniegu mogą paraliżować całe regiony. Do tego niska temperatura, która może prowadzić do odmrożeń i wychłodzenia organizmu, a w konsekwencji stanowić bezpośrednie zagrożenie życia. Kolejnym niebezpiecznym czynnikiem jest […]
Czytaj więcej…

Konkurs wniosków na realizację prac konserwatorskich w obiektach zabytkowych

Informujemy, że na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ogłoszony został konkurs wniosków w ramach którego uzyskać można dofinansowanie na realizację zadań w związku z prowadzonymi pracami konserwatorskimi, restauratorskimi lub robotami budowlanymi przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na obszarze […]
Czytaj więcej…

Zabójczy mróz

Miniony weekend był rekordowy, jeśli chodzi o liczbę zamarznięć; tylko w niedzielę i sobotę, w kraju zamarzło 21 osób. Apelujemy, by nie być obojętnym i zwracać uwagę m.in. na osoby starsze lub bezdomne, znajdujące się na dworze. Wystarczy zgłosić zauważony przypadek pod […]
Czytaj więcej…