Informacje urzędowe

Uwaga – opady marznące powodujące gołoledź!

IMGW informuje, że na terenie województwa dolnośląskiego w dniach od 24 do 25 stycznia  br. prognozowane są opady marznącego deszczu powodującego gołoledź. Będzie ślisko, prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności. (AH)

Informacja o wyniku I przetargu

ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku nr 14 w Karczowiskach Informacja o wyniku przetargu

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

NA ZADANIE PN.: „Zakup oprogramowania na potrzeby Urzędu Gminy w Lubinie” Ogłoszenie

90 proc. mieszkańców Gminy Lubin musi złożyć nową deklarację podatkową!

W związku z przeprowadzoną w 2015r. przez Starostę Lubińskiego modernizacją ewidencji gruntów i budynków zwracamy się z prośbą do mieszkańców Gminy Lubin o złożenie, w terminie do dnia 29 lutego 2016r., w Urzędzie Gminy w Lubinie aktualnej informacji w sprawie podatku od […]
Czytaj więcej…

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu

zawiadamiające o przystąpieniu do procedury udziału społeczeństwa w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa dwutorowej linii napowietrznej 400 kV Czarna-Polkowice Obwieszczenie RDOŚ – udział społeczeństwa