Informacje urzędowe

Informacja

Koła Łowieckiego GÓRNIK Lubin o terminach polowań zbiorowych w sezonie 2019-2020 na terenie obwodów 58 i 125.

Wójt Gminy Lubin

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziałów w nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Raszówka Ogłoszenie I Raszówka

Informacja

o udzieleniu zamówienia na prace geodezyjne „wznowienie punktów granicznych części działki nr 197 w Gorzelinie”.

Ogłoszenie Gminy Lubin

o przetargu nieograniczonym pn.: Wdrożenie Systemu e-usług – Zintegrowanego Wewnątrzadministracyjnego Systemu Informatycznego (ZWSI) wraz z uruchomieniem elektronicznych usług publicznych w ramach projektu „Rozwój e-administracji w Gminie Lubin” Więcej na: http://www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl/dokument,iddok,15273,idmp,269,r,o

Informacja o udzieleniu zamówienia

dot. postępowania prowadzonego w trybie z wolnej ręki pn.: USŁUGI ZWIĄZANE Z ODBIOREM ODPADÓW KOMUNALNYCH POWSTAŁYCH NA NIERUCHOMOŚCIACH ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY LUBIN. Informacja o udzieleniu zamówienia