Informacje urzędowe

Przetarg nieograniczony: OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO I WYKONAWCZEGO MODERNIZACJI BOISKA SPORTOWEGO W MIEJSCOWOŚCI KŁOPOTÓW

Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO I WYKONAWCZEGO MODERNIZACJI BOISKA SPORTOWEGO W MIEJSCOWOŚCI KŁOPOTÓW 1. Ogłoszenie o zamówieniu 2. SIWZ_wraz z zał. od nr 1 do 7 oraz 10 3. Zał. do SIWZ od nr 1 do 7 […]
Czytaj więcej…

Komunikat ARR i ARiMR dla rolników

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina o możliwości weryfikacji danych producentów świń i mleka. Producentom świń i mleka, którzy w Agencji Rynku Rolnego będą ubiegać się o nadzwyczajne wsparcie w sektorze mleka i wieprzowiny, przypominamy o obowiązku aktualizacji danych posiadaczy zwierząt oraz zgłoszeń zwierząt […]
Czytaj więcej…

W lutym dodatkowe dyżury w Punkcie Konsultacyjno-Diagnostycznym

Informujemy, że w dniach 15 i 29 lutego br. (poniedziałki) Punkt Konsultacyjno – Diagnostyczny działający przy Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, będzie pełnił dodatkowe dyżury. Przypominamy, że Punkt działa w każdy wtorek i czwartek od godz. 12:00 do godz. 18:00 w siedzibie Urzędu […]
Czytaj więcej…

Przerwa w dostawie wody – awaria usunięta

Przyczyna awarii stacji uzdatniania wody w Pieszkowie została usunięta, służby Gminnego Zakładu Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Księginicach informują, że woda pojawi się w kranach najpóźniej do godz. 12:00.  GZUKiM przeprasza za utrudnienie i niedogodności. Bez wody pozostają w tej chwili miejscowości: […]
Czytaj więcej…

Świetlice socjoterapeutyczne

Na terenie gminy Lubin w 2016 roku uruchomione zostało 6 świetlic socjoterapeutycznych utworzonych przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubinie. Świetlica socjoterapeutyczna jest placówką dla dzieci wychowujących się w warunkach niekorzystnych dla ich rozwoju oraz dla dzieci u których występują zaburzenia […]
Czytaj więcej…