Informacje urzędowe

Wykaz nieruchomości

przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonej w obrębie Miłoradzice. Wykaz

Wójt Gminy Lubin

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Miłoradzice Ogłoszenie I Miłoradzice nieruch. zabudowana

Wójt Gminy Lubin

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Miłoradzice Ogłoszenie I Miłoradzice

Wójt Gminy Lubin

 ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości  położonej w obrębie Miłoradzice Ogłoszenie IV Miłoradzice

Obwieszczenie

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu podające do publicznej wiadomości informację o wydaniu, w dniu 28.08.2019 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: WOOŚ.420.179.2018.AWL.15 dla przedsięwzięcia pn.:,,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Raszówka, gmina Lubin.”