Informacje urzędowe

WYKAZ nieruchomości

stanowiącej własność Gminy Lubin przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Wykaz

OGŁOSZENIE

Podaje się do publicznej wiadomości, iż na dzień 7 października 2019 r. na godz. 9:00 zwołane zostało wyjazdowe posiedzenie Komisji Rozwoju, Inwestycji i Działalności Komunalnej Rady Gminy Lubin. Posiedzenie odbędzie się w szkole podstawowej w Krzeczynie Wielkim. Porządek posiedzenia: 1. Realizacja zadań […]
Czytaj więcej…

Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin

zawiadamiające strony postępowania o braku możliwości załatwienia w ustawowym terminie sprawy dotyczącej wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. ,,Rozbudowa odcinka drogi krajowej nr 36 Lubin-Ścinawa”. Obwieszczenie

Informacja Koła Łowickiego DZIK Lubin

o terminach polowań zbiorowych w sezonie 2019-2020. 3 Kalendarz polowań KŁ DZIK obw. 32, 88

Informacja o udzieleniu zamówienia

na prace geodezyjne: Wznowienie punktów granicznych działki nr 225 oraz części działki nr 226/1, położonych w obrębie Gorzyca oraz Ustalenie granic działki nr 133/1 oraz części działki nr 133/2, położonych w obrębie Gorzelin. Rolnictwo SKMBT_C35319092608391-1