Informacje urzędowe

Wykaz nieruchomości

przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonej w obrębie Szklary Górne Wykaz Szklary Górne

Wójt Gminy Lubin

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Miłoradzice Ogłoszenie I Miłoradzice

Ogłoszenie o wyborze oferty

na wykonanie tablicy informacyjnej w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich PROW na lata 2014 – 2020. Ogłoszenie o wyborze oferty na wykonanie tablicy informacyjnej

Ogłoszenie Gminy Lubin

o przetargu nieograniczonym pn.: Sporządzanie operatów szacunkowych dla Gminy Lubin Szczegóły na: http://www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl/dokument,iddok,15433,idmp,269,r,o

Zarządzenie Wójta Gminy Lubin

nr 442/2019 z dnia 21.10.2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubin Zarządzenie.442.2019.2019-10-21.AG