Informacje urzędowe

Wójt Gminy Lubin

ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Zimna Woda Ogłoszenie III Zimna Woda

Wójt Gminy Lubin

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Szklary Górne Ogłoszenie I Szklary Górne

Wójt Gminy Lubin

ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie Raszowa Ogłoszenie IV Raszowa

Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin

zawiadamiające strony postępowania o zakończeniu postępowania wyjaśniającego w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. ,,Rozbudowa odcinka drogi krajowej nr 36 Lubin-Ścinawa”. Obwieszczenie

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu

z dnia 11 grudnia 2019, znak WOOŚ.420.62.2019.SD.12, w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łazku przysiółku wsi Niemstów, gm. Lubin”. OBWIESZCZENIE_RDOŚ_WOOŚ.420.62.2019.SD.12-obw-art.-85-ust.3-o-wydanej-decyzji-Gmina-Lubin