Informacje urzędowe

Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji

Rozwoju, Inwestycji i Działalności Komunalnej Rady Gminy Lubin   OGŁOSZENIE Podaje się do publicznej wiadomości, iż na dzień 26 marca 2018 r. na godz. 13:30 zwołane zostało posiedzenie Komisji Rozwoju, Inwestycji i Działalności Komunalnej Rady Gminy Lubin. Posiedzenie odbędzie się w sali […]
Czytaj więcej…

Ogłoszenie o zwołaniu LIX sesji Rady Gminy Lubin – aktualizacja

OGŁOSZENIE Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z póź. zmian.) zwołuję LIX sesję Rady Gminy Lubin. Sesja odbędzie się w dniu 26 marca 2018 […]
Czytaj więcej…

Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji

Rolnej i Ochrony Środowiska Rady Gminy Lubin.   OGŁOSZENIE Podaje się do publicznej wiadomości, iż na dzień 23 marca 2018 r. na godz. 8:00 zwołane zostało posiedzenie Komisji Rolnej i Ochrony Środowiska Rady Gminy Lubin. Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu […]
Czytaj więcej…

Nieruchomość zabudowana w Siedlcach do sprzedaży

Do sprzedaży przeznaczone zostały udziały w nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Lubin. Działka zlokalizowana jest w strefie zainwestowania wiejskiego.  Działka zabudowana jest czterema budynkami gospodarczymi. Działka to sześciobok kształtem zbliżony do prostokąta. Dostęp do  nieruchomości bezpośrednio z drogi asfaltowej.  W sąsiedztwie zabudowa […]
Czytaj więcej…

Obwieszczenie Starosty Lubińskiego

z dnia 12.03.2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej relacji Lubin – Krzeczyn Wielki.” Obwieszczenie