Budżet z diabłami w tle

img_1950Wyjątkowo rozpoczęła się XLIII Sesja Rady Gminy Lubin, która odbyła się w Niemstowie. Radnych przywitały diabły i śmierć z kosą. Na szczęście nie było to ostrzeżenie przed ewentualnymi złymi decyzjami budżetowymi, ale przedstawienie bożonarodzeniowe przygotowane przez Stowarzyszenie „Nasz Niemstów”.

Najważniejszymi punktami posiedzenia były uchwały w sprawie budżetu Gminy Lubin na 2017 r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dziewięciu radnych poparło przedłożony przez Wójta Gminy Lubin projekt gminnego budżetu 2017 roku, sześciu – z opozycyjnego klubu „Razem dla Gminy” – wstrzymało się od głosu.

img_1985Budżet Gminy Lubin w roku przyszłym zamknie kwota 90 mln 848 tys. zł, z czego 14 mln pochodzić będzie z zaciągniętego kredytu.

– Zdecydowaliśmy się na to bankowe zobowiązanie, by utrzymać narzucone sobie tempo inwestycyjnego wzrostu Gminy Lubin. Mam nadzieję, że mieszkańcy widzą i odczuwają zmiany zachodzące w ich miejscowościach w zakresie infrastruktury drogowej. Wiem, że to ciągle kropla w morzu potrzeb, ale by działać dalej zgodnie ze złożonymi deklaracjami potrzebne są pieniądze, stąd kredyt – tłumaczy Tadeusz Kielan, wójt Gminy Lubin.

W 2017 roku Gmina Lubin na inwestycje zamierza wydać 22, 5 mln zł. To największy wydatek przyszłorocznego budżetu.

– To dobry inwestycyjny budżet. Poprawiliśmy swój ubiegłoroczny rekord w zakresie wysokości środków przeznaczanych w Gminie Lubin na inwestycje dwukrotnie. Wynika to z potrzeb, których jest naprawdę wiele. W każdej miejscowości mamy drogi gminne i wewnętrzne, które wymagają natychmiastowych działań. Chcemy partycypować w modernizacji dróg powiatowych w Księginicach, Składowicach, Miłoradzicach, Raszówce, Niemstowie, Czerńcu i Szklarach Górnych, bo bez naszych pieniędzy te inwestycje nie ruszą. Zadań jest wiele i chcemy się z nimi zmierzyć – dodaje Tadeusz Kielan, wójt Gminy Lubin.

Dochody przyszłorocznego budżetu zaplanowane zostały na poziomie 78 mln 448 tys. mln zł. Wydatki stanowić będą 90 mln 848 zł. Źródłem pokrycia deficytu będzie kredyt bankowy.

Kolejne, po inwestycjach, duże wartości budżetu 2017 r. to oświata – 20 mln zł, gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9 mln zł, ponad 5,7 mln zł zarezerwowano na komunikację i bieżące utrzymanie dróg, 7,8 mln zł – to rządowa dotacja na realizację programu „500 +”.

(MG)