Budżet Gminy Lubin na rok 2019

Na ostatniej sesji radni przyjęli tegoroczny budżet gminy. Zgodnie z planami dochody mają wynieść prawie 91 mln 163 tysiące złotych, wydatki natomiast ponad 89 mln 732 tysiące złotych. Oznacza to, że gmina będzie miała nadwyżkę w kwocie ponad 1 mln 430 tysięcy złotych.

Na planowane dochody składają się dochody bieżące oraz majątkowe. Dochody bieżące to podatki i opłaty, udziały gminy we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa, dotacje oraz subwencja ogólna – dają one w sumie 82 907 064 zł. Na dochody majątkowe, które stanowią  9% wszystkich dochodów  składa się sprzedaż majątku oraz dotacje i środki na inwestycje.

Prawie 89% planowanych przyszłorocznych wydatków pochłoną wydatki bieżące. Najwięcej wydamy na oświatę i wychowanie (27,73%), rodzinę (15,7%), administrację publiczną (14,65%) oraz gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (11,89%). Wśród wydatków majątkowych najwięcej pieniędzy przeznaczonych będzie na drogi  (44,92%) oraz gospodarkę komunalna i ochronę środowiska (17,93%).

W tegorocznym budżecie planowana jest nadwyżka w wysokości 1 430 661 zł. W zdecydowanej większości (ponad  1 mln 370 tys.) przeznaczona będzie na spłatę trzech kredytów zaciągniętych w roku 2010 i 2018 oraz dwóch pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągniętych  w ubiegłym roku.

Gmina Lubin ma zaplanowane także dotacje. Największe środki przeznaczy na pomoc finansową dla Powiatu Lubińskiego na funkcjonowanie komunikacji powiatowej ( 3 mln 250 tyś.) oraz rozliczenia z miastem w związku z uczęszczaniem dzieci z gminy do szkół w mieście (2 mln 762 tyś.)

Dwie gminne instytucje wnioskowały w tym roku o dotacje. Ośrodek Kultury Gminy Lubin ma otrzymać  1 mln 920 tys. oraz Gminna Biblioteka Publiczna 585 tys.

(SR)