Budżet Gminy Lubin na 2020 rok uchwalony

Tegoroczny budżet Gminy Lubin – wyniesie 117 mln 49 tys. zł, wydatki zaplanowane zostały na poziomie 115 mln 258 tys. zł, co daje nadwyżkę budżetową w kwocie 1,8 mln złotych. Projekt uchwały budżetowej, złożony przez wójta Tadeusza Kielana przyjęty został przez Radę Gminy na ostatniej grudniowej sesji.

Kwota budżetu zawiera zadania własne i zlecone. Te ostatnie to głównie  rządowy programy Rodzina500Plus. Wydatki na zadania zlecone stanowią 23,67 proc. całego budżetu.

Zadania własne Gminy Lubin pochłoną blisko 89 milionów złotych. Najwięcej, ok. 29 proc. stanowią wydatki na oświatę i wychowanie. Oprócz wynoszącej 9 mln zł subwencji oświatowej, gminny samorząd do edukacji dzieci i młodzieży dopłaca z budżetu gminy 11,5 mln zł.

Po oświacie największe kwoty w budżecie pochłoną gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 20,4 proc., administracja publiczna, w ramach której wdrażany będzie program e-urząd – 15,9 proc. oraz transport i łączność – 8,9 proc.

Na inwestycje zaplanowano 8 mln zł.

– Zamknięcie budżetu roku 2019 pozwoli ustalić ostateczną kwotę nadwyżki budżetowej i rozdysponować zaoszczędzone w roku ubiegłym środki – mówi wójt Tadeusz Kielan.

– To wstępne szacunki nakładów inwestycyjnych. Jestem przekonany, że kwota będzie znacznie wyższa. Zamknięcie budżetu roku 2019 pozwoli ustalić ostateczną kwotę nadwyżki budżetowej i rozdysponować zaoszczędzone w roku ubiegłym środki. Czekamy także na decyzje w sprawie wniosków złożonych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, których wartość wynosi w sumie 8 mln zł. Aplikujemy o dofinansowanie modernizacji dróg: Osiek – Chróstnik, Gorzelin – Raszówka, Kłopotów – Miroszowice. Nie wykluczamy także zaciągnięcia kredytu, z którego zrezygnowaliśmy w roku ubiegłym – mówi Tadeusz Kielan, wójt Gminy Lubin.

Wśród najważniejszych zadań inwestycyjnych, które realizowane będą w 2020 roku znajdą się m.in. przebudowa i budowa dróg oraz rozbudowa szkół podstawowych.

(MG)