Budżet Gminy Lubin na 2016 r. uchwalony

IMG_166860 mln 600 tys. zł – tyle wynieść mają wydatki Gminy Lubin w 2016 r. Dochody zaplanowane zostały na poziomie 59 mln 689 tys. złotych. Źródłem pokrycia deficytu będą wolne środki, zgromadzone na rachunku bankowym Gminy.

Najwięcej, bo aż 17 mln 753 tys. zł przeznaczonych zostało na oświatę, z czego ponad 2,7 mln zł umożliwiać będzie uczęszczanie dzieci z terenu Gminy Lubin do miejskich placówek oświatowych. Prawie 10 mln zł – to wydatki związane z gospodarką komunalna, z czego prawie 3,3 mln zł wyniesie dopłata do ceny wody i ścieków oraz abonamentów.

14 proc. wydatków budżetowych ogółem stanowić będą zadania z działu transport i łączność, w tym prawie 2,2 mln przeznaczonych zostanie na modernizacje, przebudowę lub rozbudowę dróg, budowę chodników i wiat przystankowych. Około 1 mln na budowę i modernizację obiektów sportowo-rekreacyjnych, a 800 tys. zł na wykup sieci wodno-kanalizacyjnych. Rozbudowa oświetlenia na terenie Gminy Lubin ma pochłonąć ma 850 tys. zł. Na przebudowę i rozbudowę sieci kanalizacyjnej zaplanowano 700 tys. zł.

– Uważam, że jest to dobry budżet, przede wszystkim równomierny, bo dotyczy wszystkich miejscowości Gminy Lubin oraz zrównoważony czyli oscylujący pomiędzy rozwojem gospodarczym i ochroną środowiska – ocenia Tadeusz Kielan, wójt Gminy Lubin.

W opinii szefa gminnego samorządu satysfakcjonująca jest także wielkość budżetu.

– To nie jest jeszcze jego ostateczny kształt. Ponieważ nie uchwalono jeszcze budżetu państwa, nie znamy podstawowych wskaźników makroekonomicznych. Nie wiemy jakie będą ostateczne wpływy z tytułu podatku PIT oraz jaka będzie wielkość subwencji oświatowej. Spodziewamy, się również nadwyżki budżetowej, która wyniesie kilka milionów złotych i te środki wykorzystane zostaną głównie na realizację inwestycji przede wszystkim dróg i oświetlenia – dodaje szef gminnego samorządu.

Budżet Gminy Lubin na 2016 r. przyjęty został zdecydowaną większością głosów. Poparło go 11 radnych, cztery osoby wstrzymały się od głosu, nikt nie był przeciw.

(MG)