Budowa Zagajnikowej i Saturna

Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: BUDOWA UL. ZAGAJNIKOWEJ I UL. SATURNA W MIEJSCOWOŚCI OSIEK WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ – ETAP I.

http://www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl/dokument,iddok,10574,idmp,237,r,o