Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Gorzycy

Informacja o zawarciu umowy, w wyniku przeprowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO W MIEJSCOWOŚCI GORZYCA, DZ. NR 188/1 I 243 – ETAP I.

zawiadomienie-o-zawarciu-umowy