Budowa drogi w Chróstniku

Półkilometrowy odcinek drogi, prowadzącej od strony Legnicy w kierunku Krzeczyna Wielkiego i Lubina, zostanie wybudowany w Chróstniku w ciągu najbliższych trzech miesięcy. Projekt ten jest realizowany w związku z przebudową zespołu pałacowego i ma za zadanie zmianę przebiegu istniejącej drogi powiatowej, w sposób umożliwiający odtworzenie historycznej zabudowy.

 – Projekt przebudowy Zarząd Powiatu Lubińskiego przyjął już we wrześniu zeszłego roku. Od tamtej pory przygotowane zostały wszystkie niezbędne dokumenty i przeprowadzono procedury przetargowe, na podstawie których wybrano wykonawcę. Zgodnie z umową, za trzy miesiące nowy odcinek drogi 1235 D zostanie oddany do użytku kierowców i mieszkańców Chróstnika – mówi Tomasz Rosik, dyrektor departamentu infrastruktury i transportu Starostwa Powiatowego w Lubinie.

Wartość tej inwestycji to ponad 2 miliony 200 złotych. Cały koszt związany z budową nowego odcinka pokryje prywatny przedsiębiorca.

Źródło: www.lubin.pl