Budowa boiska wielofunkcyjnego w Zimnej Wodzie

Informacja o zawarciu umowy, w wyniku przeprowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W ZIMNEJ WODZIE DZ. NR 33 – ETAP I