Boisko w Księginicach imienia Mieczysława Lodzińskiego

Radni Gminy Lubin przyjęli uchwałę w sprawie nadana imienia Mieczysława Lodzińskiego obiektowi sportowo-rekreacyjnemu w Księginicach. Decyzja w tej sprawie podjęta została jednogłośnie.

Mieczysław Lodziński – to wieloletni działacz sportowy, organizator i koordynator imprez sportowo-rekreacyjnych o zasięgu lokalnym, powiatowym i wojewódzkim, instruktor sportu w Gminie Lubin i – co zdarzyło się po raz pierwszy w historii gminnego samorządu – dwukrotny zdobywca tytułu Wolontariusza Roku Gminy Lubin.

Wniosek o nadanie Jego imienia obiektowi sportowo-rekreacyjnemu w Księginicach złożony został przez Zarząd miejscowego Klubu „Iskra” Księginice oraz sołtysa tej miejscowości.

– Mieczysław Lodziński był zawodnikiem, a następnie prezesem Klubu „Iskra” Księginice, wolontariuszem krzewiącym sport wśród mieszkańców gminy oraz gminnym instruktorem sportu. Jego zasługi dla kultury fizycznej, doceniane były w środowisku gminnym, wojewódzkim , jak również przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz inne organizacje sportowe. (…) Całe życie ŚP. Mieczysława Lodzińskiego było ukierunkowane na działalność sportową i społeczną, której poświęcił ponad 40 lat – napisano w uzasadnieniu wniosku.

W sesji uczestniczyły żona i córka Mieczysława Lodzińskiego.

– Myślę, że mąż bardzo by się cieszył z tego wyróżnienia, ponieważ to boisko było całym jego życiem – mówiła Danuta Lodzińska, nie kryjąc wzruszenia.

Kwiaty i gratulacje obu paniom złożyli Tadeusz Kielan, wójt Gminy Lubin oraz przewodniczący Rady Gminy Norbert Grabowski.

Oficjalna uroczystość nadania imienia Mieczysława Lodzińskiego obiektowi sportowo-rekreacyjnemu w Księginicach odbędzie się jesienią.

(MG)

Mieczysław Lodziński odszedł od nas 7 lutego 2017 r. Miał dopiero 62 lata.

Mieczysław Lodziński – organizator sportu dzieci i młodzieży w środowisku wiejskim DZLZS we Wrocławiu, Prezes Ludowego Klubu Sportowego „Iskra” Księginice pod którego okiem drużyna awansowała najpierw do A-Klasy, a następnie go Klasy Okręgowej, Wiceprzewodniczący Rady Gminnej Zrzeszenia LZS w Lubinie, Członek Rady Powiatowej LZS w Lubinie, Członek Rady Dolnośląskiego Zrzeszenia LZS we Wrocławiu. Główny Inicjator imprez sportowo-rekreacyjnych, upowszechniających sport wśród dzieci i młodzieży w środowisku wiejskim, wysoko ocenianych na szczeblu dolnośląskim, jak i w konkursach Ministra Sportu i Turystyki.  Wielokrotnie nagradzany i wyróżniany miał w swoim dorobku m.in. Brązową Odznakę Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej, Srebrną Odznakę „Za zasługi dla Sportu”, Brązową, Srebrną i Złotą Odznakę Honorowa LZS, jak również tytuły Zasłużony Sportowiec LZS, Zasłużony Działacz LZS, Srebrną Odznakę „Zasłużony Działacz LOK”.