Bilet do Europy – konkurs czytelniczy

Zapraszamy serdecznie w imieniu organizatorów – Centrum Kultury w Siechnicach, do udziału w Dolnośląskim Turnieju Młodych Recenzentów „Bilet do Europy”, w ramach XIII Dolnośląskich Spotkań Pisarzy z Młodymi Czytelnikami „ Z książką na walizkach”.

Adresatami konkursu są uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych Dolnego Śląska. Na konkurs należy przygotować pracę literacką stanowiącą recenzję dowolnej książki autora europejskiego. Recenzja powinna: zawierać nazwisko autora, tytuł i gatunek literacki (powieść, opowiadanie itd.), określać problematykę, wspominać o tym, co najciekawsze, bez opowiadania całej fabuły, zawierać subiektywną ocenę – co się w książce podobało, a co nie, zachęcać do przeczytania lub odradzać przeczytanie książki, powinna ponadto zawierać uzasadnienie opinii recenzenta.

Nadesłane prace nie mogą być dotychczas publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

Praca powinna być podpisana pseudonimem, z dopisanym wiekiem autora. Dane autora pracy (imię i nazwisko, szkoła, klasa, nauczyciel prowadzący) powinny być zamieszczone w zaklejonej kopercie dołączonej do pracy konkursowej. Prace należy dostarczyć do siedziby Centrum Kultury w Siechnicach, Biblioteka w Świętej Katarzynie, ul. Głowna 82,  55-010. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w 3 grupach wiekowych: klasy 1-3 oraz 4-6 szkoły podstawowej, klasa 1-3 gimnazjum. Ostateczny termin nadsyłania prac upływa 27 maja 2016 roku.

(oprac. Gminna Biblioteka Publiczna)

Szczegółowy regulamin w załączniku: konkurs młodych recenzentów