Bieg „II Oborska Pętla”

Na dystansie 5 i 10 kilometrów pobiegną uczestnicy Biegu „II Oborska Pętla”, który 3 listopada 2019 r. odbędzie się w miejscowości Obora w Gminie Lubin. Warunkiem uczestnictwa w imprezie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej www.feniks-timing.pl lub w Biurze Zawodów oraz dokonanie opłaty startowej.

Organizatorami Biegu są Stowarzyszenie Madness i Klub Sportowy KGHM ZG RUN, a partnerami Gmina Lubin oraz Sołtys i Rada Sołecka Wsi Obora.

Biuro Zawodów w Świetlicy Wiejskiej w Oborze czynne będzie w godzinach: 02.11.2019 (sobota) – 16.00-18.00 oraz 03.11.2019 (niedziela) – od 9.00.

Start biegu o godzinie 12.00. Planowane są również dodatkowe inicjatywy będące integralną częścią Biegu – szczegóły będą na bieżąco podawane na stronie wydarzenia na Facebooku.

Bieg „II Oborska Pętla” ma charakter otwarty. Uczestnikiem może zostać każda osoba fizyczna, która do dnia 3 listopada 2019 r. ukończy 15 lat. Uczestnicy niepełnoletni, którzy w dniu biegu nie ukończyli 18 lat mogą brać udział w Biegu za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.

Regulamin: regulamin

Zapisy: https://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=5194