Bezpłatny klub malucha i e-urząd w Gminie Lubin

Wójt Gminy Lubin Tadeusz Kielan podpisał dziś  dwie umowy i tym samym Gmina Lubin pozyskała ponad milion złotych  w ramach dwóch dotacji  z Unii Europejskiej. Pierwsza dotyczy funkcjonowania  pierwszego gminnego  klubu dziecięcego, który uruchamiany jest  w Krzeczynie Wielkim. Druga dotacja przeznaczona będzie na rozwój e-adminstracji, czyli usprawnienie załatwiania wszystkich spraw urzędowych w gminie.

„Klub Dziecięcy w Krzeczynie Wielkim”  doczekał się dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego. Podpisana dziś umowa oznacza, że przez pierwszy rok  funkcjonowania placówki będzie ona  całkowicie bezpłatna wraz z wyżywieniem dla rodziców.

Na funkcjonowanie w 2019 roku nowotworzonej placówki przeznaczonej dla dzieci do lat 3 gmina otrzymała 347 040,75 zł. Wkład własny wyniesie 66 868,00 zł czyli 15% całkowitej kwoty przedsięwzięcia.  W klubie będą organizowane zajęcia dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci w wieku do 3 lat oraz zajęcia dodatkowe z języka angielskiego, rytmiki  oraz konsultacje z fizjoterapeutą i logopedą. Projekt zakłada, że przez 12 miesięcy jego trwania koszt pobytu dziecka w klubie dziecięcym będzie zerowy  dla rodzica. Okaże się to z pewnością dużym wsparciem dla mieszkańców gminy.

Gmina Lubin otrzymała także ponad 650 tysięcy złotych z Unii Europejskiej na wdrożenie w naszym samorządzie e-administracji. Dzisiejsze podpisanie umowy umożliwia rozpoczęcie prac uruchamiające cały projekt. W praktyce oznacza to, że w przyszłym roku mieszkańcy i przedsiębiorcy zyskają możliwość w pełni elektronicznego regulowania płatności, składania wniosków oraz monitorowania postępu konkretnej sprawy. Powstanie także system informacji przestrzennej, który umożliwi uzyskanie informacji graficznych dotyczących konkretnej działki lub nieruchomości.

(SR)