Bezpłatne szkolenie dla rolników – nawożenie roślin

Dolnośląska Izba Rolnicza zaprasza na szkolenie na temat nowej formuły hybrydowego nawożenia roślin uprawnych w doświadczeniach produkcyjnych, które odbędzie się 13 maja 2019r. o godz.10. 00 w świetlicy wiejskiej w miejscowości Obora. Szkolenie jest bezpłatne.

Podczas szkolenia poruszonych będzie wiele istotnych zagadnień w kwestii nawożenia roślin. Główne z nich to:

  • Obniżenie kosztów produkcji roślinnej w obszarze nawożenia NPK Ca Mg
  • Optymalizacja wykorzystania azotu w zgodzie z ramami dyrektywy azotanowej
  • Prowadzenia nawożenia w warunkach suszy
  • Bieżące monitorowanie zasobności i sprawności gleb poprzez wprowadzenie nowej praktyki analizy gleb
  • Minimalizacja zabiegów uprawowych