Bezpłatne szkolenia dla biznesmenów

logo_WK_lgdStowarzyszenie LGD „Wrzosowa Kraina” zaprasza przedsiębiorców oraz osoby chcące założyć działalność gospodarczą na bezpłatne spotkania dotyczące zasad oceniania i wyboru projektów przez LGD w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Pierwsze spotkanie odbędzie się w najbliższy piątek, 25 listopada w świetlicy wiejskiej w Chróstniku.

Zaproszenie skierowane jest do osób fizycznych planujących założyć działalność gospodarczą, a także do mikro i małych przedsiębiorstw.

Program szkolenia obejmuje:

1. Zasady oceniania i wyboru projektów zgodnie z procedurami przeprowadzenia naborów wniosków i wyboru operacji przez Stowarzyszenie LGD „Wrzosowa Kraina”.

2. Wypełnianie wniosków do działania 19.2 dotyczącego podejmowania działalności gospodarczej oraz rozwijanie działalności gospodarczej, (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Oraz Rozporządzenie zmieniające z dnia 25 sierpnia 2016r.) wraz z omówieniem załączników do wniosków.

3. Tworzenie biznesplanów do działania 19.2

4. Pomoc de minimis

Spotkania będą odbywać się zgodnie z harmonogramem:

harmonogram-lgd

Korzystanie z usług doradczych organizowanych przez LGD, oraz udział w szkoleniach będzie brane pod uwagę podczas oceny wniosku o przyznanie pomocy.

Zainteresowanych udziałem w szkoleniu prosimy o kontakt z Biurem LGD „Wrzosowa Kraina” ul. Trzebnicka 7a-7b, lok. 4/2; telefon: 76/818 45 41 lub 500 206 128
e-mail: weronika.olszak@wrzosowakraina.pl , biuro@wrzosowakraina.pl

Spotkania stanowią element realizacji Planu Komunikacji zgodnie z Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wrzosowa Kraina” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Stowarzyszenia LGD „Wrzosowa Kraina” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.