Bezpłatna pomoc prawna w Urzędzie Gminy Lubin

grafika4aW najbliższy poniedziałek 4 stycznia ruszy rządowy program „System Nieodpłatnej Pomocy Prawnej” W ramach projektu w Urzędzie Gminy Lubin przy ul. Łokietka 6a prawnicy dyżurować, będą codziennie, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9.00 do 12.00.

Program pomocy prawnej w powiecie lubińskim koordynuje Starostwo Powiatowej. Do jego realizacji włączyły się Ścinawa i Gmina Lubin.

Oprócz gminnych punktów pomocy prawnej, porady udzielane będą także w Starostwie Powiatowym w Lubinie, w pokoju numer 116. Poprowadzi je organizacja pożytku publicznego: Fundacja Badań nad Prawem. Adwokaci lub radcy prawni będą tu pracować w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki od godziny 8 do 16, a w środy w godzinach 8-17. Wszystkie punkty rozpoczną pracę 4 stycznia.

Zakres pomoc prawnej, w ramach rządowego programu jest mocno ograniczony. Mogą z niej skorzystać osoby, które nie ukończyły 26. roku życia oraz takie, które mają powyżej 65 lat. Ponadto będzie ona dostępna dla właścicieli Karty Dużej Rodziny, weteranów, kombatantów oraz zagrożonych lub poszkodowanych katastrofą naturalną, klęską żywiołową albo awarią techniczną.

grafika2Żeby skorzystać z pomocy, trzeba przynieść ze sobą dokumenty poświadczające np. że jesteśmy weteranem, mamy KDR lub że ukończyliśmy 65 lat.

Również zakres pomocy jest ograniczony. Obejmuje on prawo pracy, przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, prawo cywilne, karne, administracyjne, ubezpieczeń społecznych, rodzinne, podatkowe z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

– Ponieważ zakres pomocy prawnej w ramach rządowego systemu jest mocno ograniczony, zarówno jeśli chodzi o jego adresatów, jak i zakres tematyczny podjąłem decyzję o utworzeniu gminnego punktu pomocy prawnej, finansowanego z budżetu Gminy Lubin. Pracujemy nad jego ostatecznym kształtem i wkrótce poinformujemy o szczegółach. Na pewno z porad prawnych będą mogli korzystać wszyscy nasi mieszkańcy, bez ograniczeń wiekowych – mówi Tadeusz Kielan, wójt Gminy Lubin.

grafika1Tymczasem rządowa pomoc prawna, która rusza od poniedziałku będzie polegała na:

– poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;

– wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;

– pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym;

– sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Szczegóły na temat zasad funkcjonowania bezpłatnej pomocy prawnej można znaleźć na stronie: http://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/

(Oprac. MG, źródło lubin.pl/MS.gov.pl)