Bezpieczny zakręt w Pieszkowie

Mieszkańcy Pieszkowa z nieformalnej grupy pod nazwą „ Pieszków dla bezpieczeństwa swojego i innych” wzięli udział w konkursie grantowym i wygrali pieniądze  na jego realizację w XI edycji Programu Działaj Lokalnie. Już dziś widać tego efekty. Przejezdni mogą podziwiać ogromne drzewo, którego pień jest ubrany we włóczkowe,  kolorowe rękodzieło.

Głównym celem tego programu jest wspieranie i aktywizowanie lokalnych społeczności na terenach wiejskich i w małych miastach, poprzez różne projekty obywatelskie, które służą pobudzaniu aktywności społecznej i mobilizowaniu aspiracji rozwojowych.

– Nasz projekt opisujący akcję „Bezpieczny zakręt” wychodzi naprzeciw zwiększeniu bezpieczeństwa na drogach, którymi codziennie poruszają się mieszkańcy naszej gminy. Został on  wysoko oceniony przez komisję konkursową, sytuując nas na IV miejscu wśród wszystkich złożonych projektów – mówi Renata Jędrak sołtys Pieszkowa. –  Na jego realizację udało nam się pozyskać pieniądze, które  przeznaczyliśmy m.in.  na zakup kolorowych włóczek, kordonków i materiałów odblaskowych, z których uczestnicy projektu – ochotnicy – tworzą kolorowe ubrania na drzewa. Ubraliśmy już jedno drzewo!

Pierwsze spotkanie, na którym dziergano ubranka odbyło się na początku sierpnia i powstały wtedy prawdziwe włóczkowe rękodzieła. Efekty można podziwiać  na drzewie w centrum wsi, przy drodze Osiek-Pieszków.

– Trzy drzewa, które ubierzemy znajdują się na łuku drogi gminnej przy wjeździe do Pieszkowa od strony Gorzelina oraz jedno drzewo w centrum Pieszkowa przy przystanku autobusowym, które jest już gotowe – mówi sołtys.-  Będą one po pierwsze piękną ozdobą okolicy, a po drugie będą zaznaczać łuk drogi w nieoświetlonym miejscu. Chcemy do tego zadania zaangażować jak największą ilość ludzi, którzy integrując się przy szyciu ubranek, będą mieli poczucie wspólnego działania na rzecz wspólnego dobra.  Wierzymy również, że akcja „Bezpieczny Zakręt” rozprzestrzeni się w przyszłości na inne, podobne miejsca naszej Gminy, czyniąc ją kolorową, oryginalną i jeszcze piękniejszą.

Kolejne spotkanie z dzierganiem ubranek zaplanowane jest na wrzesień, cała akcja zakończy się 30 października.

(RED)