„Bezpieczne Ferie 2018” na Dolnym Śląsku

Policja rozpoczęła działania profilaktyczno-kontrolne, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży, którzy rozpoczęli już tegoroczne ferie zimowe.  Akcja dotyczy zarówno zorganizowanych form wypoczynku, jak i bezpieczeństwa tych, którzy pozostają  na ferie w domach.

Już przed feriami lubińska policja przeprowadziła szereg spotkań z dziećmi, podczas których omawiano zasady bezpieczeństwa, występujące zagrożenia i sposoby ich unikania. Tego typu działania będą kontynuowane w trakcie ferii z wychowawcami lub opiekunami oraz dziećmi.

Teraz w okresie ferii policjanci będą dodatkowo kontrolować miejsca zimowych zabaw, które są pozostawione bez nadzoru, a stwarzają różnego rodzaju zagrożenia. To przede wszystkim zamarznięte zbiorniki wodne. Większych kontroli mogą się spodziewać także organizatorzy  zorganizowanego wypoczynku, sprawdzane będą bowiem wszelkiego rodzaju nieprawidłowości zagrażające bezpieczeństwu wypoczywających.

– W ramach akcji ”Bezpieczne ferie 2018” będziemy   kontrolować także  miejsca sprzedaży alkoholu i wyrobów tytoniowych pod kątem sprzedaży osobom nieletnim. Także miejsca, gdzie może dochodzić do handlu lub zażywania środków odurzających – mówi Jan Pociecha, rzecznik prasowy lubińskiej policji.

Policjanci współpracują z organizatorami wypoczynku zimowego oraz przedstawicielami innych służb oraz instytucji, w tym m.in.: GOPR, Straży Gminnych, Straży Leśnych, Straży Rybackich.

Szczególne znaczenie w tym okresie ma bezpieczeństwo przewozu dzieci i młodzieży, dlatego też policjanci podczas ferii dzieci z województwa dolnośląskiego będą, jak co roku prowadzili kontrole stanu technicznego autokarów. Sprawdzenia będzie można dokonać po wcześniejszym zgłoszeniu w Wydziale Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Lubinie pod nr tel. 76 840 63 91. Funkcjonariusze ruchu drogowego będą sprawdzać między innymi stan techniczny i wyposażenie autokarów oraz stan trzeźwości kierowców jadących z dziećmi na zimowy wypoczynek.

W okresie zimowego wypoczynku takie kontrole są również realizowane na dolnośląskich trasach. Funkcjonariusze oprócz stanu technicznego i wyposażenia pojazdów, szczególną uwagę będą zwracali na: trzeźwość kierowców, przekraczanie dopuszczalnej prędkości, nieprawidłowe wyprzedzanie, stosowanie pasów bezpieczeństwa przez kierujących i pasażerów, zapisy tachografów celem sprawdzenia norm czasu odpoczynku i kierowania, prawidłowość załadunku bagażu i sprzętu zimowego.

(SR, źródło: lubin.policja.gov.pl)