Bezpieczna droga do szkoły

W Szkole Podstawowej w Krzeczynie Wielkim odbyło się spotkanie z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Lubinie. Uczniowie podzieli na dwie grupy wiekowe: klasy I-III i  IV-VII wysłuchały prelekcji na ważne tematy.

Klasy starsze rozmawiały z policjantką z działu: Profilaktyki Społecznej o odpowiedzialności karnej oraz konsekwencjach stosowania w szkole agresji fizycznej i psychicznej, chodzenia na wagary, obrażania kogoś na stronach internetowych i innych.

Uczniowie młodsi przypomnieli sobie ogólne zasady bezpiecznego poruszania się po drogach. Poza tym usłyszeli, jak należy zachowywać się w kontaktach z nieznajomymi, np. podczas spotkania na ulicy, czy nieobecności rodzica w domu.

Zainteresowanie tematami w obu grupach było wielkie, uczniowie zasypywali policjantki mnóstwem pytań oraz dzielili się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami  na omawiane zagadnienia.

– Mamy nadzieję, że pogadanka oraz praktyczne prezenty zwiększą świadomość naszych uczniów jako uczestników ruchu drogowego: pieszych, rowerzystów czy motorowerzystów i przyczynią się do jeszcze  bardziej odpowiedzialnego, bezpiecznego zachowania na drogach – mówi Elżbieta Młynek, dyrektor Szkoły Podstawowej w Krzeczynie Wielkim.

Na zakończenie spotkania wszystkie dzieci otrzymały bardzo przydatne w okresie jesienno- zimowym kamizelki odblaskowe.

(SP w Krzeczynie Wielkim)