Bezpieczeństwo dzieci podczas prac polowych

W okresie wakacji notowany jest wzrost liczby wypadków w gospodarstwach rolnych. Często rodzicom pomagają dzieci do 14 roku życia. Z badań Instytutu Medycyny Wsi wynika, że podczas prac polowych zdarzają się wypadki, na skutek których dzieci doznają różnych obrażeń, a nawet tracą życie. Najwięcej czasu na prace rolne poświęcają dzieci latem i jesienią. Dla wielu z nich prace wykonywane w gospodarstwie są stałym obowiązkiem.

Powstaje pytanie, czy rodzice mogą angażować dzieci do prac w rodzinnym gospodarstwie rolnym?
Rodzice mogą angażować dzieci do różnych prac, w tym prac związanych z funkcjonowaniem gospodarstwa rolnego, ale pod warunkiem, że wykonywane czynności nie stwarzają zagrożeń dla ich zdrowia i wszechstronnego rozwoju. Dziecko jest wręcz zobowiązane do podejmowania różnych prac na rzecz rodziny. Kodeks rodzinny i opiekuńczy w artykule 90 § 2 mówi, że dziecko, które pozostaje na utrzymaniu rodziców i mieszka u nich jest zobowiązane pomagać im we wspólnym gospodarstwie”. Jednakże rodzice nie mogą angażować dzieci do prac, które je nadmiernie obciążają i stwarzają zagrożenia dla rozwoju, zdrowia i życia dziecka.
Zalecenie nr 190 Międzynarodowej Organizacji Pracy, dotyczące zakazu i natychmiastowej likwidacji najgorszych form pracy dzieci, precyzuje, które prace mogą zagrażać zdrowiu, bezpieczeństwu lub moralności dzieci (art.3d); są to :
• prace, które narażają dzieci na nadużycia fizyczne, psychologiczne lub seksualne;
• prace pod ziemią, pod wodą, na niebezpiecznych wysokościach lub zamkniętych przestrzeniach;
• prace z niebezpiecznymi maszynami, urządzeniami i narzędziami lub praca wiążące się z ręcznym przenoszeniem lub transportem ciężkich ładunków;
• prace w niezdrowym środowisku, które może na przykład narażać dzieci na niebezpieczne substancje, czynniki lub procesy albo temperatury, poziomy hałasu lub wibracje szkodliwe dla ich zdrowia;
• prace w szczególnie trudnych warunkach, zbyt długi czas pracy lub zajęcia wykonywane nocą, a także w pomieszczeniach ograniczających jego przestrzeń

Podwórze gospodarstwa rolnego to nie tylko codzienne miejsce pracy rolnika. Tu koncentrują się często zabawy dzieci i życie rodzinne. W trakcie zabawy często dochodzi do upadków z drabiny, pogryzienia przez zwierzęta, skaleczenia, oparzenia, porażenia prądem, zatrucia środkami ochrony roślin. Dzieci nie powinny bawić się w roboczej części gospodarstwa, gdyż może to być dla nich niebezpieczne. Ponadto przebywanie w pomieszczeniach gospodarczych małych dzieci może być szkodliwe ze względu na: zakażenie drobnoustrojami chorobotwórczymi (choroby odzwierzęce), choroby układu pokarmowego, infekcje skóry i górnych dróg oddechowych, czy pyłopochodne choroby układu oddechowego.

(SR, źródło: KGP)