Betlejemskie Światełko Pokoju

„Światło, które łączy” to przesłanie, z którym harcerze i harcerki odwiedzają przed świętami wiele instytucji przekazując świąteczne życzenia. Betlejemskie światełko pokoju trafiło także do Urzędu Gminy Lubin.

– Przynosimy w ten sposób ciepło, radość i nadzieję – mówił drużynowy Kacper Kapiec, który odwiedził Tadeusza Kielana wójta Gminy Lubin. Towarzyszyła mu Julita Szlama i Justyna Drozdowska, z powstałej we wrześniu próbnej drużyny harcerskiej, która liczy już ponad 30 osób. Przez cały miniony tydzień wędrowali po Lubinie, biorąc tym samym udział w światowej wielkiej sztafecie Światła. Sami otrzymali to Światło od harcerzy ze Słowacji.

– Dziękuje Wam bardzo za ten symboliczny gest, dzięki któremu w wielką sztafetę Światła włączono także mieszkańców Gminy Lubin. To Światło, które łączy. Przyjmijcie więc w najserdeczniejsze  życzenia miłości, spokoju i radości w ten świąteczny czas – mówił wójt Tadeusz Kielan.

Betlejemskie Światło Pokoju zorganizowano po raz pierwszy w 1986 roku w Austrii, jako część bożonarodzeniowych działań charytatywnych. Akcja nosiła nazwę „Światło w ciemności” i była propagowana przez Austriackie Radio i Telewizję (ORF). Rok później patronat nad akcją objęli skauci austriaccy.  Każdego roku dziewczynka lub chłopiec, wybrani przez ORF odbierają Światło z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Następnie Światło transportowane jest do Wiednia za pośrednictwem Austrian Airlines. W Wiedniu ma miejsce ekumeniczna uroczystość, podczas której Płomień jest przekazywany mieszkańcom miasta i przedstawicielom organizacji skautowych z wielu krajów europejskich.

Związek Harcerstwa Polskiego organizuje Betlejemskie Światło Pokoju od 1991 r. Tradycją jest, iż ZHP otrzymuje Światło od słowackich skautów. Przekazanie Światła odbywa się naprzemiennie raz na Słowacji raz w Polsce.  Polska jest jednym z ogniw betlejemskiej sztafety. Harcerki i harcerze przekazują Światło dalej na wschód: do Rosji, Litwy, Ukrainy i Białorusi, na zachód do Niemiec, a także na północ – do Szwecji.

(SR, swiatlo.zhp.pl)