Będzie więcej zielonej energii na Dolnym Śląsku

Tauron Dystrybucja planuje wybudowanie ponad 45 km nowych i zmodernizowanie ponad 112 km istniejących linii niskiego i średniego napięcia oraz wzniesienie 5 stacji transformatorowych w naszym województwie. Przebudowanie sieci możliwe będzie dzięki pozyskanym funduszom z Unii Europejskiej.

Spółka Tauron Dystrybucja otrzyma 39,5 mln zł dofinansowania z Unii Europejskiej. Pieniądze pozwolą na inwestycję w przebudowę i budowę sieci elektroenergetycznej niskiego i średniego napięcia, umożliwiającą przyłączanie odnawialnych źródeł energii w województwie dolnośląskim. Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu, spółka zrealizuje 47 zadań inwestycyjnych o łącznej wartości 51 milionów złotych.

Umowy zostały zawarte z Dolnośląską Instytucją Pośredniczącą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Spółka wkrótce podpisze także umowę o dofinansowanie projektu inwestycyjnego o wartości 7,9 mln zł, na mocy której przyznana zostanie dotacja w wysokości 4,8 mln zł. W efekcie realizacji projektu powstanie rozdzielnia sieciowa 20 kV oraz wybudowanych zostanie 14,3 km linii kablowych średniego napięcia. Wszystkie inwestycje mają zostać zakończone do pierwszej połowy 2019 roku.

– W 2015 roku przyłączyliśmy do naszej sieci dystrybucyjnej 900 nowych mikroinstalacji, a rok później 3700. Te dane jasno pokazują, że coraz większa liczba naszych klientów jest zainteresowana czerpaniem energii z odnawialnych źródeł – komentuje Izabela Gajecka, kierownik Biura Zarządzania Inwestycjami w Tauron Dystrybucja.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Obejmuje swoim zasięgiem 18 proc. powierzchni kraju – jest największym dystrybutorem energii w Polsce.

W skład grupy wchodzą, oprócz Tauron Dystrybucja, która zrealizuje inwestycje na Dolnym Śląsku, m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta.

(JW, money.pl)