Będzie jaśniej

Kolejne punkty oświetleniowe stanęły w Gminie Lubin. Doświetlone zostały trzy miejscowości. W Księginicach nowe lampy już świecą, w Raszowej zapalą się dziś po raz pierwszy, a Krzeczyn Mały czeka na podpisanie umowy z firmą dystrybuującą energię.

Przedmiotem inwestycji w Raszowej było kompleksowe wykonanie robót, obejmujących budowę kablowej linii oświetleniowej wraz ze 17 słupami i oprawami oświetleniowymi przy drodze powiatowej nr 1230D.

Inwestycja kosztowała 120.378,50 zł

W Księginicach dwa nowe punkty świetlne pojawiły się na działce nr 219 i 220. Wartość tego zdania wyniosła 11.931,02 zł

W Krzeczynie Małym powstało długo oczekiwane oświetlenie przy świetlicy. Stanęło tam 12 nowych latarni, których koszt wraz z budową kablowej linii oświetlenia drogowego zamknął się kwotą 64.993,20 zł.

W przypadku każdej inwestycji oświetleniowej dopiero po wykonaniu inwestycji, mogą być zawierane umowy na sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej, co ma wpływ na okres oczekiwania na włączenie lamp.

(DH/MG)