Bawimy się grając w szachy

DSC_0364W Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Szklarach Górnych w ramach podsumowania rocznej realizacji programu ogólnopolskiego ”Edukacja przez Szachy w Szkole” zorganizowano imprezę dla wszystkich uczniów biorących udział w programie.

Uczniowie edukacji wczesnoszkolnej zgromadzeni na sali gimnastycznej wzięli udział w różnego rodzaju zabawach związanych z szachami. Gośćmi na tej imprezie byli przedstawiciele Rady Gminy Lubin: Zofia Marcinkiewicz i Jan Olejnik oraz Barbara Tórz, kierownik Referatu Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia Urzędu Gminy w Lubinie.

Uczniowie klas pierwszych bawili się kolorując obrazki przedstawiające figury szachowe, układając rozsypanki sylabowe oraz ustawiając figury na szachownicy. Najwięcej radości dostarczyła uczestnikom konkurencja ruchowa „Idą piony”. Zabawę dla tych dzieci prowadziła pani Danuta Więczkowska.

Uczniowie klas drugich i trzeciej uczestniczyli w turnieju wiedzy „Szachowisko”. Zostali losowo podzieleni na sześć drużyn, którym nadano nazwy bierek szachowych. Każda z drużyn wspólnie rozwiązywała łamigłówkę, quiz, krzyżówkę, zadanie matematyczne dotyczące wartości bierek szachowych oraz zaznaczała na szachownicy pola o danym adresie. Całość zadań turniejowych rozmieszczona była na stacjach zadaniowych zlokalizowanych na sali gimnastycznej. Każda drużyna wykonała wspólnie sześć zadań w trakcie, których uczestnicy uzgadniali prawidłowość i poprawność ich wykonania. W razie pojawienia się wątpliwości mogli prosić o wskazówki i wsparcie swoje nauczycielki. Zabawa ta dała uczestnikom możliwość powtórzenia wiadomości szachowych zdobytych w trakcie tegorocznych zajęć m.in. sposobu poruszania się figur szachowych, znajomości pojęć szachowych oraz wykonywania obliczeń wartości bierek. Działania drużyn w trakcie tego turnieju koordynowały panie: Anna Bojakowska, Danuta Kasperska i Barbara Kwapisz.

Na zakończenie wspólnej zabawy szachowej przedstawiciele Gminy przekazali uczestnikom zabawy szachowej słodycze.

(opracowanie: Anna Bojakowska)