Bądź widoczny na drodze – noś odblaski!

Coraz wcześniej zapadający zmrok i pogarszające się warunki drogowe to czynniki, które mają duży wpływ na bezpieczeństwo na drogach. Ze względu na ograniczoną widoczność najbardziej narażeni na udział w zdarzeniach drogowych są piesi i rowerzyści. W związku z tym mając na uwadze zbliżający się jesienno-zimowy czas przypominamy o noszeniu i używaniu elementów odblaskowych.

Używanie „odblasków” w warunkach ograniczonej widoczności ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa pieszych, ponieważ pozwala kierującemu pojazdem dostrzec taką osobę z dużej odległości i bezpiecznie ją ominąć. Zgodnie z danymi, pieszy poruszający się po nieoświetlonej drodze bez elementów odblaskowych jest praktycznie niewidoczny, a kierowca jest w stanie zauważyć go dopiero z odległości ok. 20- 40 m. Noszenie odblasków sprawia natomiast, że pieszy widoczny jest już z ponad 150 m.

Dlatego przepisy ustawy – Prawo o ruchu drogowym, nałożyły na pieszych poruszających się drogą poza terenem zabudowanym obowiązek noszenia elementów odblaskowych po zmroku. Za brak elementu odblaskowego grozi mandat od 20 do 500 zł.

Przypominamy również rowerzystom, że ich jednoślady powinny być wyposażone w oświetlenie w postaci czerwonego światła odblaskowego z tyłu, a w przypadku jazdy w warunkach ograniczonej widoczności także w światła pozycyjne z przodu i z tyłu.

Pamiętajmy – NOŚMY ODBLASKI – bądźmy widoczni na drodze!

(AH)