Atrakcyjne działki w Księginicach na sprzedaż

Wójt Gminy Lubin ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek budowlanych w Księginicach. Działki zlokalizowane przy granicy strefy zainwestowania urbanistycznego wsi. Istnieją możliwości przyłączenia do sieci: wodnej, kanalizacyjnej, energetycznej. Działki mają zapewniony dostęp do drogi powiatowej za pośrednictwem drogi wewnętrznej stanowiącej własność Gminy Lubin. Przetarg odbędzie się w dniu 10 maja 2017 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Lubinie przy ul. Władysława Łokietka 6.

Szczegóły w załączeniu: wyciąg z ogłoszenia