Atrakcyjne działki do sprzedaży w Raszowej

Wójt Gminy Lubin  ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek budowlanych w Raszowej. Każda z nich ma wielkość 1100 metrów  kwadratowych. Zlokalizowane są istniejących już budynkach mieszkalnych.  Teren płaski porośnięty zdziczałą roślinnością. Działka nr 236/6 to sześciobok zbliżony kształtem  do prostokąta, nr 236/15 to pięciobok kształtem zbliżony do kwadratu. Działki położone są bezpośrednio przy drodze powiatowej.

Istnieją potencjalne możliwości przyłączenia do sieci: wodnej, kanalizacyjnej, gazowej oraz energetycznej.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działki przeznaczone są pod teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – symbol MN8.

Przetarg odbędzie się w dniu 28 listopada 2017 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Lubinie przy ul. Władysława Łokietka 6.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 22 listopada 2017 r. Wadium należy wpłacić przelewem na konto Urzędu Gminy w Lubinie  nr 87 8669 0001 0311 6863 2000 0003 Bank Spółdzielczy we Wschowie Oddział w Lubinie lub w kasie Urzędu Gminy w Lubinie.

Pełna treść ogłoszenia wywieszana jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Lubinie, ponadto opublikowana jest na stronie www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Lubinie ul. Władysława Łokietka 6a, pokój nr 14  w godz. 8.00-15.00, telefon  76 840 31 80.

Przetarg Raszowa