Atrakcyjne działki inwestycyjne w Chróstniku do sprzedania

Wyjątkowa pod względem komunikacyjnym lokalizacja działek – przeznaczone do sprzedaży grunty znajdują się tuż przy węźle Lubin-Południe budowanej drogi ekspresowej S-3, prowadzącej od zespołu portów morskich Świnoujście – Szczecin na północy, do granicy z Czechami na południu.

Działki inwestycyjne w Chróstniku zajmują pow. prawie 7,5 hektara. Przeznaczone są pod budownictwo usługowo-produkcyjne.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla gminy Lubin dla w/w działek ustalono przeznaczenie pod budowę obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, zabudowę usługową, a także ogniwa fotowoltaiczne.

Działki posiadają możliwość przyłączenia do sieci: wodnej, kanalizacyjnej, gazowej oraz energetycznej.

Działki do sprzedaży położone są w obrębie Chróstnik gm. Lubin:

Ogłoszenie o przetargu