Atrakcyjne działki do sprzedaży w Gminie Lubin

Wójt Gminy Lubin ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek budowlanych w Wiercieniu.

Opis nieruchomości: Działki zlokalizowane przy granicy strefy zainwestowania urbanistycznego wsi. Teren płaski.

Istnieją potencjalne możliwości przyłączenia do sieci: wodnej, kanalizacyjnej, energetycznej oraz gazowej.

Działki maja zapewniony dostęp do drogi powiatowej za pośrednictwem drogi wewnętrznej stanowiącej własność Gminy Lubin.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działki przeznaczone są pod teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy usługowej – symbol MN/U5, przeznaczenie uzupełniające: zabudowa zagrodowa.

Przetarg odbędzie się w dniu 28 czerwca 2016 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Lubinie przy ul. Władysława Łokietka 6.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 21 czerwca 2016 r. Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy w Lubinie lub przelewem na konto Urzędu Gminy w Lubinie nr 87 8669 0001 0311 6863 2000 0003 Bank Spółdzielczy we Wschowie Oddział w Lubinie.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na ww. konto.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Lubinie ul. Władysława Łokietka 6a, pokój nr 14 w godz. 8.00-15.00, telefon 76 8403138.

 

Lp.

Położenie gmina Lubin

Nr KW

Nr działki

Powierzchnia

działki w m²

Cena wywoławcza

netto w zł

Wysokość wadium w zł

Godzina

przetargu

1

Wiercień

LE1U/00019115/9

286/6

1232 m²

30 500,00

3 000,00

10.00

2

Wiercień

LE1U/00019115/9

286/7

1120 m²

28 000,00

2 800,00

10.30

3

Wiercień

LE1U/00019115/9

286/8

1120 m²

28 000,00

2 800,00

11.00

4

Wiercień

LE1U/00019115/9

286/9

1120 m²

28 000,00

2 800,00

11.30

  • Do wylicytowanej ceny netto zostanie doliczony należny podatek VAT.