Atlas statystyczny województwa dolnośląskiego

W 2018 r. mija 100 lat od utworzenia Głównego Urzędu Statystycznego. Z tej okazji GUS przygotował publikację „Atlas statystyczny województwa dolnośląskiego”. Atlas jest pierwszym opracowaniem graficznym przygotowanym przez Urząd Statystyczny we Wrocławiu przedstawiającym w ujęciu przestrzennym, szeroki zakres informacji charakteryzujących poziom życia społeczeństwa i stan gospodarki województwa.

Publikacja zawiera bogaty zestaw wykresów i map statystycznych ilustrujących stan oraz przebieg procesów i zjawisk społeczno-gospodarczych obejmujących takie obszary jak: kapitał ludzki, jakość życia, gospodarka i środowisko. Informacje statystyczne zaprezentowano w różnych przekrojach: gmin i powiatów województwa dolnośląskiego, województw Polski, a dla wybranych wskaźników także w przekroju regionów (NUTS 2) Unii Europejskiej.
Przedstawione w Atlasie dane statystyczne dotyczą 2016 r., a z zakresu rachunków regionalnych – 2015 r. W celu zobrazowania zmian w czasie oraz poszerzenia zakresu tematycznego, wybrane zjawiska częściowo zaprezentowano w odniesieniu do 2010 r., a na wykresach w ujęciu retrospekcyjnym od 2000 r.

(stat.gov.pl)

atlas_statystyczny_wojewodztwa_dolnoslaskiego