ASF – najnowsze informacje

Dolnośląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, iż w związku z wykryciem kolejnych przypadków afrykańskiego pomoru świń u dzików na terenie woj. lubuskiego, w dniu 11 grudnia 2019 roku opublikowana została decyzja wykonawcza Komisji (UE) nr 2019/2114 z dnia 6 grudnia 2019 roku, zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich, zmieniająca zasięg obszaru objętego ograniczeniami oraz obszaru ochronnego.

Na mocy ww. decyzji część obszaru woj. dolnośląskiego, została objęta jej postanowieniami. Do obszaru objętego ograniczeniami (tzw. strefa czerwona) włączono obszar gmin: Kotla, Żukowice, część gminy wiejskiej Głogów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 12, część miasta Głogów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 12 w powiecie głogowskim, gminę Gaworzyce w powiecie polkowickim.

Do obszaru ochronnego (tzw. strefa żółta) włączono obszar gmin: Bolesławiec z miastem Bolesławiec, Gromadka i Osiecznica w powiecie bolesławieckim, Węgliniec w powiecie zgorzeleckim, gminy: Pęcław, Jerzmanowa, część gminy wiejskiej Głogów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 12 i miasta Głogów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 12 w powiecie głogowskim, gminy: Chocianów, Grębocice, Radwanice, Przemków i część gminy Polkowice położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 331 w powiecie polkowickim, gmina Niechlów w powiecie górowskim.

Zakres obowiązków i ograniczeń zawarty jest w załączonej ulotce: ulotka_2019-12-04

Dodatkowych, szczegółowych informacji udzielają właściwi miejscowo powiatowi lekarze weterynarii, a komunikaty o bieżącej sytuacji epizootycznej w zakresie występowania ASF na terenie kraju zamieszczane są na stronach internetowych:

http://www.wroc.wiw.gov.pl

http://www.wetgiw.gov.pl

Zasady ochrony świń przed ASF:

https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/afrykanski-pomor-swin