Arcybiskup Jerzy na Święcie Parafialnym w Zimnej Wodzie

Tegoroczne Święto Zaśnięcia Przenajświętszej Bogarodzicy w Cerkwi Prawosławnej w Zimnej Wodzie miało wyjątkowy wymiar. Swoją obecnością uroczystość zaszczycił Jego Ekscelencja Arcybiskup Jerzy, Ordynariusz Prawosławnej Diecezji Wrocławsko—Szczecińskiej. Było to także pierwsze święto parafialne nowego proboszcza, księdza mitrata Sławomira Kondratiuka.

Uroczystość, jak zwykle zgromadziła rzesze wiernych, którzy zgodnie z tradycją przynieśli do poświęcenia wiązanki kwiatów, ziół i kłosów zbóż, jako dziękczynienie za tegoroczne plony.

Nabożeństwu przewodniczył Jego Ekscelencja Arcybiskup Jerzy.

– Święto Zaśnięcia Przenajświętszej Bogarodzicy jest bardzo wyczekiwane. Przygotowujemy się do niego dwutygodniowym postem, który w hierarchii jest wyżej niż post przed Bożym Narodzeniem, co powoduje, że to święto dla chrześcijan Cerkwi Prawosławnej jest najważniejszym ze świąt poświęconych Matce Bożej. Dziś także święcimy plony ziemi, które już przyniosły swoje owoce i modlimy się za te, które mają te owoce przynieść w nadchodzącym czasie. Modlimy się przede wszystkim o dar życia, bo plony są jego namacalnym dowodem. Życie duchowe jest porównywane do ziarna. W przypadku każdego człowieka, wymaga innego rodzaju pielęgnacji, to sprawa bardzo indywidualna. Niech Pan Bóg błogosławi te plony i ustrzeże nas od kataklizmów, których tak wiele obecnie nawiedza ziemię – mówił Arcybiskup Jerzy, Ordynariusz Prawosławnej Diecezji Wrocławsko—Szczecińskiej, pozdrawiając wszystkich wiernych i gości, uczestniczących w uroczystości.

Wzięli w niej udział m.in. proboszcz rzymskokatolickiej parafii p.w. Trójcy Świętej w Zimnej Wodzie, ksiądz Andrzej Tomaszewski oraz wójt Gminy Lubin Tadeusz Kielan.

– Serdecznie  dziękuję za możliwość uczestniczenia w Święcie Zaśnięcia Przenajświętszej Bogarodzicy. Modląc się dziś wspólnie możemy tworzyć historię wielonarodowej, wielowyznaniowej i otwartej Gminy Lubin, bo taką chcemy ją wszyscy widzieć. Państwa tak liczne uczestnictwo w Święcie Parafialnym dowodzi wielkiego przywiązania do fundamentalnych tradycji, zasad, wartości i wiary. To godne naśladowania. Trudno dziś wyobrazić sobie naszą gminę bez Państwa silnej prawosławnej wspólnoty, z której tak wiele czerpiemy i której tak wiele zawdzięczamy – mówił po zakończeniu uroczystości, na spotkaniu w Liścu, wójt Gminy Lubin Tadeusz Kielan.

Jego Ekscelencja Arcybiskup Jerzy skorzystał z zaproszenia naczelnika OSP Zimna Woda Stanisława Baraniaka i obejrzał wóz bojowy, a w drodze powrotnej odwiedził miejscową remizę.

(MG)