APEL WÓJTA GMINY LUBIN o ograniczenie zużycia wody

W związku z długotrwałym brakiem opadów atmosferycznych oraz prognozami wskazującymi na dalsze występowanie wysokich temperatur, proszę mieszkańców gminy Lubin, a w szczególności mieszkańców Osieka, Pieszkowa i Gorzelina o oszczędne i racjonalne korzystanie z wody.

Apeluje o ograniczenie używania wody z sieci wodociągowej do podlewania trawników, ogródków, napełniania basenów, mycia samochodów itp., gdyż nadmierny pobór może skutkować utrudnieniami w jej dostawie.

Prosząc o wyrozumiałość, informuje, że w chwili obecnej trwają intensywne prace zmierzające do wyeliminowania problemów związanych z przerwami w dostawie wody.

 Wójt Gminy Lubin
/-/Tadeusz Kielan