APEL WÓJTA GMINY LUBIN nr 1 z dnia 12.03.2020 r.

Szanowni Państwo,

w trosce o bezpieczeństwo Mieszkańców Gminy Lubin, w celu  ograniczenia rozprzestrzeniania się i minimalizowania skutków koronawirusa zwracam się z prośbą i apeluję o:

– pozostawanie dzieci w domach na czas zamknięcia szkół  i przedszkoli.

– otoczenie ich szczególnym nadzorem i opieką

– rygorystyczne przestrzeganie w domu zasad higieny i czystości

– ograniczenie, a nawet zaniechanie wyjść do miejsc, stanowiących duże skupiska ludzi takich jak galerie, centra handlowe, kina i teatry

– niepowierzanie opieki nad dziećmi osobom starszym, znajdującym się w tzw. grupie podwyższonego ryzyka

– unikanie – w miarę możliwości – korzystania z komunikacji publicznej

– zachęcenie dzieci do samodzielnej nauki w czasie zawieszenia zajęć szkolnych oraz pozostawania w kontakcie z nauczycielami za pośrednictwem dostępnych kanałów komunikacji zorganizowanych przez szkoły, w tym dziennika elektronicznego.

Wójt Gminy Lubin

Tadeusz Kielan